Neden E-Sağlık?

Eysenbach editörü olduğu Journal of Medical Internet Research dergisinde 2001 yılında “what is e-health?” başlıklı makalesinde hem e-sağlığın bir tanımını yapmış hem de neden e-sağlığı 10 madde de  açıklamaktadır (Eysenbach, 2001):

1. Efficiency (Verimlilik): E-sağlığın vaatlerinden biri, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, böylece maliyetleri düşürmektir. Maliyetleri düşürmenin olası bir yolu, sağlık kuruluşları arasında artan iletişim olanakları ve hasta katılımı yoluyla, çoğaltılmış veya gereksiz teşhis veya terapötik girişimlerden kaçınılmasıdır.
2. Enhancing Quality of Care (Bakım Kalitesini Artırmak): Verimliliği arttırmak sadece maliyetleri düşürmekle kalmayıp kaliteyi de
arttırmayı gerektirir. E-Sağlık, örneğin farklı sağlayıcılar arasındaki karşılaştırmalara izin vererek, kalite güvencesi için ilave güç olarak
dahil edilmek ve hasta akışlarını en iyi kalite sağlayıcılara yönlendirmek suretiyle sağlık hizmetlerinin kalitesini artırabilir.
3. Evidence Based (Kanıt Dayalı): Kanıta dayalı e-Sağlık müdahaleleri, etkililik ve etkinliği titiz bir değerlendirmeyle kanıta dayalı bir şekilde yapılmalıdır. Bu alanda halen yapılacak çok iş bulunmaktadır.
4. Empowerment of Consumer and Patients (Tüketici ve Hastaların Güçlendirilmesi): Tüketici ve hastaların güçlendirilmesi tıp ve
kişisel elektronik kayıtların bilgi tabanlarını Internet üzerinden tüketicilerin erişimine açarak, e-Sağlık, hasta merkezli tıp için yeni yollar açıyor ve kanıt temelli hasta seçimini mümkün kılıyor.
5. Encouragement (Teşvik): Hasta ve sağlık mesleği mensubu arasında, kararların paylaşıldığı bir gerçek ortaklığa doğru yeni bir ilişkinin teşvik edilmesi.
6. Education (Eğitim): Doktorların çevrimiçi kaynaklardan (devam eden tıp eğitimi) eğitimi ve tüketiciler (sağlık eğitimi, tüketiciler için
özel önleyici bilgiler)
7. Enabling information (Bilgi Sağlama): Sağlık kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve iletişimin standartlaştırılmış bir biçimde etkinleştirilmesi.