E-Sağlık

Sağlık verilerinin veya kuruluşlar arasındaki bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşu olan e-Sağlık ifadesi aynı zamanda geçiş sürecindeki bir endüstriyi yansıtmaktadır. Sahip olduğu formu ve yapısı gelişim göstermeye devam etse bile e-Sağlık, başta Amerikan sağlık sistemi olmak üzere tüm sağlık sistemlerinin her yönünü etkileyen, ticari ve tıbbi uygulamaları değiştirmenin bir ifadesi olarak kullanılmaktadır. Tıbbi, sosyal ve teknolojik faktörler, belki de ilk defa işlevsel olarak geniş ölçekli, devamlılığa dayalı bir ortaklığı mümkün hale getirmektedir (DeLuca ve Enmark, 2000). Başka bir tanımlamada ise e-sağlığın diğer teknolojileri kullanmak kadar basit olduğu vurgulanarak, sağlık ve esenliği geliştirmek için teknolojiyi sağlık bakımına dâhil etmenin yollarından birisi olduğu ifade edilmiştir.